SEO & SEA

Het toepassen van zoekmachine marketing is van uiterst belang. Invictus Media kan u hierbij helpen. Voor een geringe investering kunt u grote sprongen vooruit maken.

Het is namelijk zo dat de klant altijd op zoek is naar u en niet andersom! Waarom zou u gebruik maken van zoekmachine marketing? Enkele feiten om het belang aan te tonen:

Zoekmachine-optimalisatie (SEO) diensten

Een prominente positie binnen Google’s natuurlijke zoekresultaten is een garantie voor een voortdurende stroom van site-bezoek. Uit onderzoek blijkt dat op Google’s organische zoekresultaten 6 keer vaker wordt geklikt dan op advertenties binnen hetzelfde Google. En een vertoning in de lijst van organische zoekresultaten is ook nog eens gratis.

Het behalen van een hoge positie binnen de natuurlijke zoekresultaten is het werkgebied van zoekmachine-optimalisatie (Search Engine Optimization of SEO). Wij zorgen er voor dat zoekmachines uw site vinden en helpen ze om de informatie op uw site te begrijpen.

Bij het optimaliseren van uw site conformeren wij ons volledig aan de richtlijnen die Google en anderen hebben geformuleerd op dit gebied. Afwijking van die richtlijnen brengt het risico met zich mee dat u volledig wordt verwijderd uit de zoekresultaten. Wij zorgen er voor dat u gevonden wordt en blijft.

Uw investeringen in zoekmachine-optimalisatie betalen zich in vrijwel alle gevallen snel terug. De resultaten zijn zichtbaar en meetbaar. U zult zelden een rekening met meer plezier betalen.

Introductie-aanbod voor een SEO-proefproject

SEO Scan
Bent u ontevreden over de positie van uw site in Google’s zoekresultaten, en wilt u weten hoe dat beter kan? Laat dan een SEO Scan uitvoeren. Deze geeft u een helder beeld van de acties die u zou kunnen nemen om beter te scoren binnen de organische zoekresultaten van Google en anderen.

In een SEO Scan lichten wij uw site door op de belangrijkste 18 factoren voor een goede positie. Hierbij kijken we naar de technische kwaliteit van uw site, de optimalisatie van pagina’s, en de optimalisatie van links.

Technische kwaliteit van uw site
Alllereerst geven we aan welke algemene maatregelen er kunnen worden genomen voor een verbetering van de huidige posities binnen zoekmachines. Hierbij analyseren wij de aspecten die van invloed zijn op de toegankelijkheid van uw site voor zoekmachines, zoals de aanwezigheid van een robots.txt bestand, een sitemap, een google sitemap, en een kruimelpad. Daarnaast wordt de content structuur geevalueerd, en wordt gekeken naar de kwaliteit van de HTML.

Pagina-optimalisatie
In de volgende stap analyseren wij de mate waarin uw content is geoptimaliseerd voor uw belangrijkste zoekterm. We evalueren daarbij het gebruik van de zoekterm op alle voor zoekmachine-optimalisatie belangrijke posities. Denk hierbij onder andere aan aan de title tag, de body tekst, heading tags, img alt attributen, links binnen het domein en uitgaande links. Op alle relevante posities kijken we naar de zoekwoorddichtheid, vooral in vergelijking met uw belangrijke concurrenten voor een nummer-1 positie.

Link-optimalisatie
In de laatste stap bekijken we de linkpopulariteit van uw pagina’s, en van de pagina’s van uw 3 belangrijkste concurrenten. We bekijken welke sites links naar uw pagina bevatten, en wie u zou kunnen benaderen voor hoogwaardige links.

Het proefproject zoekmachine-optimalisatie resulteert in een beknopte rapportage. Deze geeft u alle handvaten voor optimalisatie van uw site.

De kosten van een SEO Scan bedragen € 795,- (exclusief BTW).

Zoekmachine-adverteren (SEA) diensten

Het bereiken van een toppositie in Google’s organische zoekresultaten is aantrekkelijk, maar  soms een zaak van lange adem. Dat geldt zeker voor populaire zoekwoorden. Wanneer u snel goed zichtbaar wilt zijn is het daarom verstandig om te starten met adverteren op Google met een AdWords campagne.

Bij een Google AdWords campagne betaalt u per klik. U betaalt dus uitsluitend voor concreet bezoek op uw site. U bepaalt zelf wat u maximaal wilt betalen per klik. De uiteindelijke werkelijke prijs is afhankelijk van de biedingen van uw concurrenten én van de kwaliteit van uw advertentie. Een goede inrichting van uw campagne(s) leidt tot een hoog percentage doorklikkers, en lage kosten per klik.

Het inrichten van AdWords campagnes is het werkgebied van zoekmachine-adverteren (Search Engine Advertising of SEA). Integrace zoekmachinemarketing beschikt over diepgaande expertise over de do’s en dont’s van AdWords campagnes.

Uw investering in onze dienstverlening betaalt zich snel terug. De resultaten zijn aantoonbaar én uitstekend meetbaar.

Introductie-aanbod SEA (AdWords) campagne

U wilt een advertentiecampagne starten? Dan hebben wij een uitstekend aanbod voor u. Hiermee krijgt u op een laagdrempelige wijze kennis met de mogelijkheden van AdWords adverteren, en een goed voorbeeld voor de verdere inrichting van uw campagne.

Ons introductie-aanbod SEA campagne omvat de volgende elementen:

Inrichting AdWords account
Wij verzorgen de aanvraag en correcte inrichting.

Identificatie van 10 voor u belangrijke zoekwoorden
U levert een concept lijstje aan, wij beoordelen en vullen aan.

Creatie van advertentiegroepen en advertenties
Inrichting van de campagne rondom de zoekwoorden volgens alle regelen der kunst. 2 advertenties per zoekwoord(-set) zodat kan worden getest, gescheiden campagnes voor het zoeknetwerk en google zelf, etcetera.

Implementatie van conversie tracking codes
Door ons of uw webbouwer.

Monitoring en bijstelling
Na een looptijd van één maand evalueren wij de resultaten en optimaliseren we de campagne.

Kennisoverdracht
Wij lopen de campagne met u door zodat u deze desgewenst zelf verder kan monitoren of uitbouwen. Natuurlijk kunt u daarvoor ook een beroep doen op Integrace.

De kosten van dit introductie-aanbod bedragen € 795,- (exclusief BTW).